.

Omar Chajam
RUBAJATAI

Vertė Linas Broga
ISBN: 978-9955-477-19-8

     Nepralenkto rubajatų meistro Omaro Chajamo (apie 1048–1131) poezijos svarbiausi motyvai – vynas ir mylimoji (pagal sufizmo simboliką – dieviškoji ekstazė ir Dievas) – daro jį labai populiarų šiuolaikiniame pasaulyje. Žvelgdamas į nebūties gelmę, Chajamas užgniaužia sielvartą, šaiposi iš piktos lemties ir ragina džiaugtis kiekviena laimės akimirka.

Ką žemėj šioj turi,
                 suaižės ir sukris,
O rankose paliks
            tik vėjo sūkurys.
Tu rūpinkis įgyt kitų,
                  ne žemės turtų,
Nes žemiškus tiktai
               vaizduojiesi turįs.

El.paštas(privaloma):


.