.

Richard Bach
PALIKĘ UŽUOVĖJĄ: DVASIOS NUOTYKIS
Running from Safety: An Adventure of the Spirit

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9986-9253-3-0

     Šioje knygoje Ričardas Bachas, „Džonatano Livingstono Žuvėdros” autorius, tęsia savo skrydį į vidines erdves, ieškodamas dvasinės pilnatvės ir atsakymų į amžinuosius klausimus...

Jei vaikas, kuriuo
mes kadaise buvome,
šiandien paklaustų,
ko išmokome
iš gyvenimo,
ką jam atsakytume
ir ką vertinga
pamatytume
atsigręžę į praeitį?

El.paštas(privaloma):


.

Nepakartojama knyga.