.Richard Bach
MESIJO VADOVAS: TOBULĖJANČIOS SIELOS ATMINTINĖ
Messiah’s Handbook: Reminders for the Advanced Soul

Iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė
ISBN: 978-9955-477-17-4

     Knygoje „Iliuzijos” Ričardas Bachas sutiko Donaldą Šimodą, raktus į visatos paslaptis turėjusį pilotą. Dalis Šimodos paslapties buvo nedidelė knygelė „Mesijo vadovas” – aforistinių minčių rinkinys. „Atsiversk ją, – sakė Šimoda, – ir rasi viską, ką tau reikia žinoti.”
     Knyga ilgam buvo prapuolusi, paskui atsirado, o dabar ir jūs galite atskleisti šios knygos išmintį.
.

puslapiai:
3,  5,  6,  7,  8,  9,  27,  34,  39,  60,  74,  89, 
92,  93,  108,  113,  136,  161,  179,  198 

       

El.paštas(privaloma):


.

Nekiekvienas mesijas gali kitus išlavinti, dar reikia jam būti išminčium